Algdokumentide hulk kalendrikuus Hind
Kuni 50 83EUR
Kuni 100 153EUR
Kuni 150 211EUR
Kuni 200 256EUR
Kuni 250 288EUR

Raamatupidamisteenuse hind sisaldab:

 • raamatupidamise dokumentide kontroll ja kajastamine pearaamatus
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine
 • kassaorderite vormistamine
 • põhivarade arvestus
 • aruannete koostamine ning edastamine (bilanss, kasumiaruanne, müügireskontro, ostureskontro, põhivarade arvestus)
 • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine
 • tulu -ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine

Lisateenused:

Teenus Hind
Statistikaameti aruande koostamine al. 6EUR
0-deklaratsioonide esitamine 20EUR
Deklaratsioonide parandamine 6EUR
Raamatupidamise sisseseadmine (s.h. sise-eeskirjad) al. 50EUR
Laoarvestus al. 64EUR
Palgaarvestus esimene töötaja/iga järgnev 6/3EUR
Aastaaruande koostamine al.95EUR
Haiguslehe täitmine ja esitamine 6EUR/leht
Lisatöö 22EUR/h
Dokumentide vastuvõtmine faksiga, e-postiga, koopia 0,2EUR/lk

Hindadele lisandub käibemaks.

Algdokumentideks on majandustehingu toimumist kinnitavad dokumendid, sh:

 • arved, sularahakviitungid, saatelehed
 • lepingud
 • panga liikumised
 • lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega
 • eksporti ja importi tõendavad dokumendid
 • palgalehed
 • põhivarade arvestus