Raamatupidamine

Raamatupidamise põhiteenuse hind kujuneb kannete arvu järgi. Kanne on raamatupidamise konteering, mis tehakse ühe majandustehingu kirjendamiseks (näiteks ostuarve registreerimine). Põhiteenuse hind sisaldab jooksvat raamatupidamis- ja käibemaksuarvestust, millele lisanduvad kliendi poolt soovitud lisateenused.

Algdokumentatsiooni ja informatsiooni vahendamine toimub vastavalt kokkuleppele, kas e-maili vahendusel, postiga või kohale toimetamisega. Valmis aruandluse ja raamatupidamisregistrid koostatakse kliendile igakuiselt ja esitatakse seadusandluses ettenähtud mahus ja korras Maksuametile ning kliendile. Töömahu(kannete arvu) kasvades või kahanedes vaadatakse teenuse hind üle vastavalt kokkulepitud
perioodide järel.

Eelnevate perioodide korrastamine

Sageli leitakse ettevõtte eelnevate perioodide
raamatupidamisaruandlusest vigu, mis takistavad tulevaste perioodide objektiivset kajastamist. Pakume võimalust korrastada ja taastada eelnevate perioodide raamatupidamine meie abiga.

Konsultatsioon

Püsiklientidele on konsultatsioon tasuta. Konsultatsiooni võib küsida e-posti vahendusel, telefoni teel või leppida selleks kokku kohtumine. Raamatupidamisalane konsultasioon 250 kr/h.